6 hores online y 1 hora de examen.

Objectius i Metodologia del Curs Online de Refrigeració i Manipulació de Refrigerants

Objectius del Curs

 1. Comprendre la Normativa i Reials Decrets: Dotar als estudiants d'un coneixement profund sobre la normativa vigent i els reials decrets relacionats amb la refrigeració i la manipulació de refrigerants.
 2. Sensibilització Ambiental: Informar els participants sobre l'impacte ambiental dels refrigerants i les normatives mediambientals aplicables.
 3. Manipulació Segura de Refrigerants Inflamables i Alternatius: Capacitar els estudiants per treballar de manera segura amb refrigerants inflamables, CO2 i amoníac en sistemes industrials.
 4. Tècniques de Reciclatge: Proporcionar coneixements pràctics sobre el reciclatge dels refrigerants i el maneig d'equips frigorífics.
 5. Avaluació de Coneixements: Preparar els estudiants per avaluar els seus coneixements mitjançant tests d'avaluació i un examen final.
 6. Fomentar la Sostenibilitat: Promoure pràctiques sostenibles i respectuoses amb el medi ambient en la manipulació i manteniment dels sistemes de refrigeració.

Metodologia d'Aprenentatge

 1. Plataforma d'Aprenentatge en Línia:

  • Utilització d'una plataforma digital per accedir als materials del curs, participar en fòrums de discussió, i completar tasques i exàmens en línia.
 2. Foro de Dubtes i Preguntes:

  • Espai dedicat perquè els estudiants puguin plantejar dubtes i preguntes, fomentant la interacció i l'aprenentatge col·laboratiu.
 3. Chat "Hablemos de GFEI":

  • Canal de comunicació en temps real per a discutir temes específics relacionats amb el curs.
 4. Sessió Inicial sobre Funcionament de la Plataforma (1 hora):

  • Introducció a l'ús de la plataforma d'aprenentatge en línia per garantir que tots els participants estiguin familiaritzats amb les eines disponibles.
 5. Materials Descargables:

  • Provisió de normativa i reials decrets en format descarregable per a la consulta i estudi dels participants.
 6. Aprenentatge Modular:

  • El curs es divideix en temes específics, permetent als estudiants avançar de manera estructurada i organitzada.
 7. TEMA 1: Impacte Ambiental dels Refrigerants i Normativa Mediambiental Correspondent (2 hores):

  • Estudi detallat sobre l'impacte ambiental dels refrigerants i les normatives mediambientals aplicables.
 8. TEMA 2: Treballar amb els Refrigerants Inflamables (2 hores):

  • Ensenyament de tècniques segures per treballar amb refrigerants inflamables.
 9. TEMA 3: Treballar amb Refrigerants CO2 o Amoníac en Sistemes Industrials (1 hora):

  • Coneixement i pràctiques de treball amb refrigerants alternatius com el CO2 i l'amoníac.
 10. TEMA 4: Reciclatge del Refrigerant i Equips Frigorífics (1 hora):

  • Procediments i tècniques de reciclatge de refrigerants i maneig d'equips frigorífics.
 11. TEMA 5: Tests d'Avaluació (2 hores):

  • Tests dissenyats per avaluar la comprensió dels continguts del curs.
 12. Encuesta de Satisfacció:

  • Recollida de feedback dels estudiants per a la millora contínua del curs.
 13. Examen Final:

  • Avaluació final per comprovar els coneixements adquirits al llarg del curs.
 14. Bibliografia:

  • Llista de recursos i lectures recomanades per aprofundir en els temes tractats.

Implementació de la Metodologia

 • Enfocament Pràctic: Cada tema inclou exemples pràctics i estudis de cas per assegurar la comprensió i aplicació dels conceptes.
 • Feedback Contínuo: Els tutors proporcionen retroalimentació contínua a través dels fòrums i el xat per ajudar els estudiants a millorar.
 • Avaluacions Regulars: Els tests d'avaluació i l'examen final permeten als estudiants mesurar el seu progrés i consolidar els coneixements adquirits.

Aquesta metodologia assegura que els estudiants obtinguin una formació completa i pràctica, preparant-los adequadament per als desafiaments professionals en el camp de la refrigeració i la manipulació de refrigerants.


¡¡¡ MATRICULAT !!!

Cursos disponibles online.

Truca al 93 384 60 75

envia e-mail a: formacio@aemifesa.org

Si ho prefereixes , omple el formulari i et truquem nosaltres AQUÍSkill Level: Beginner